19-10-2023

На 18.10.2023 г. екипите на Българския контактен център на ЕОБХ и на отдел „Обучение и проекти“ към ЦОРХВ организираха две събития:

  • Годишна среща с научните организации на ЕОБХ по чл.36 от Регламент 178/2002 (сутрешна сесия от 9:30 до 12 ч.). Основна цел на годишната среща беше да се сподели актуална информация относно членството на научните организации в списъка по чл.36, да се дискутират текущи въпроси относно съвместното сътрудничество, както и да се получи обратна връзка от страните.
  • Обучение относно възможностите за сътрудничество чрез грантове и обществени поръчки на ЕОБХ (следобедна сесия от 13 до 16 ч.). Основна цел на обучението беше да се запознаят представителите на научните организации по чл.36 с възможностите, които ЕОБХ предоставя за съвместно сътрудничество чрез участие в грантове и обществени поръчки. В обучителния семинар участваше и представител на ЕОБХ - г-н Марко Кортопаси.

Двете събития се проведоха в хибриден формат (онлайн чрез платформата WebEx и присъствено в Пространство за хибридни събития Launchee, ЦУМ, гр. София) с участието на 17 представители на българските научните организации на ЕОБХ по чл.36 от Регламент 178/2002, които можете да видите на следния линк: EFSA - България (focalpointbg.com).

 Информация за програмата на конференцията и изнесените презентации може да намерите  ТУК Programme and presentations

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив