22-01-2020

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

НА ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

„ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ – ЗДРАВА ХРАНА“

27.04.2021 г., София

 На 27 април 2021г.  се проведе научна конференция „Здрави растения-здрава храна“, организирана от Център за оценка на риска по хранителната верига и Българският контактен център на EFSA. Предвид епидемиологичната обстановка в световен мащаб, събитието премина виртуално.

“Тази конференция дава възможност да се подчертае огромната значимост на растенията и тяхната роля в природата и живота. Достатъчен е само фактът, че те са основната храна на хора и животни. Здрави растения означава наличие на здрава храна и здрави хора. Начинът на живот през последните десетилетия, оживената търговия с посадъчен, растителен и дървен материал, създават сериозна предпоставка за разпространение и навлизане на различни нови вредители в териториите на отделните държави; появяват се все повече инвазивни чужди видове; промените в климата през последните десетилетия също влияят на появата и разпространението на различни вредители. Всички тези проблеми ясно показват от каква огромна значимост е въпросът с опазване на здравето на растенията и какви усилия са необходими за да се осъществява системен контрол на вредителите.“, каза проф. Георги Георгиев, директор на Центъра за оценка на риска по хранителната верига в своите встъпителни думи към участниците в събитието.

Приветствие поднесе и доц. д-р Янко Иванов, Зам. министър на земеделието, храните и горите (МЗХГ), който подчерта, че “България, макар и страна с малка територия, е традиционен земеделски производител, поради което темата за опазване здравето на растенията е актуална не само за земеделските стопани, но и за всеки български гражданин.

Обявяването на 2020 г. за Международна година на здравето на растенията стана повод за организирането на редица събития по целия свят, в частност и в България. Макар и да се провежда една година по-късно, приветствам идеята на Центъра за оценка на риска по хранителната верига да отбележи тази специална година с днешното събитие. “

Конференцията даде възможност да се съберат представители на различни заинтересовани страни: учени в областта на здравето на растенията, производители на продукти за растителна защита, асоциации, държавни институции в областта на растителното здраве и безопасността на храните и др., за обменят опит и мнения по актуални теми и да поставят за обсъждане чуем за техните проблеми, изследвания, позиции и приноси в тази област.

 

Пълният списък с презентациите, представени на конференцията, както и запис от събитието очаквайте скоро на електронните страници на Българският контактен център на EFSA - https://focalpointbg.com/,  и ЦОРХВ - https://corhv.government.bg/,  както и в канала на ЦОРХВ в YouTube - https://www.youtube.com/channel/UC9OeHlaK1F9-L3Jw56qrckA.

Информация за програмата на конференцията и изнесените презентации може да намерите ТУК. 

Сборник от доклади от НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ – ЗДРАВА ХРАНА“

Прочети книгата ТУК

Разгледай книгата ТУК

 

             

 

    

 

 

Архив