18-03-2015

На 14 и 15 май 2012г. в Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Центъра за оценка на риска се проведе работна среща с участието на представители от ръководството и лабораториите на БАБХ, Министерството на здравеопазването, експерти от ЦОР и експерти от ЕFSA за обсъждане необходимостта от изграждане на национална база данни за химичните замърсители и предоставяне на тези данни на EFSA с цел осъществяване на оценка на риска на европейско ниво. Дискутирани бяха хармонизирането на данните съобразно системите на EFSA за регистриране и изпращане на данните, както и текущите проекти на EFSA, свързани с въвеждането на тези системи.Презентации:
1.ARTICLE 36 GRANTS AND OTHER SUPPORT ACTIVITIES, Stefano Cappe, EFSA's DCM Unit

2.DCM - DATA COLLECTIONS AND REPORTING, Francesco Veranazza, EFSA's DCM Unit
3.EFSA'S ACTIVITIES WITH FOCUS ON THE RISK ASSESSMENT AND SCIENTIFIC ASSISTANCE DIRECTORATE, Francesco Veranazza, EFSA's DCM Unit

4.STANDARD SAMPLE DESCRIPTION FOR FOOD AND FEED: TOWARDS EU WIDE HARMONIZATION OF DATA COLLECTION AND TRANSMISION, Francesco Veranazza and Stefano Cappe, EFSA's DCM Unit
5.ANNUAL CHEMICAL OCCURRENCE DATA COLLECTION, Francesco Veranazza, EFSA's DCM Unit
6.ARTICLE 36 GRANTS AND OTHER SUPPORT ACTIVITIES (2ND PART), Stefano Cappe, EFSA's DCM Unit

7.IMPLEMENTATION OF FOODEX2 IN DATA COLLECTION FOR EXPOSURE ASSESSMENT, Francesco Veranazza, EFSA's DCM Unit
8.STANDARD SAMPLE DESCRIPTION FOR FOOD AND FEED IN THE EFSA'S DATA COLLECTION FRAMEWORK, Frencesco Veranazza and Stefano Cappe, EFSA's DCM Unit

Снимки:
alt

alt

alt

alt

alt

alt

Архив