28-06-2019

БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР НА EFSA КЪМ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА

Ви кани да вземете участие в

12-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Климатичните промени – глобална заплаха за хранителната верига“

25 октомври 2019 г.

Гранд хотел София, гр. София

Програма/Programme

Покана за участие /Invitation letter

Допълнителни изисквания за форматиране / Additional requirements for layout

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Имам удоволствието да поканя Вас и Ваши колеги за участие в 12-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА Българския контактен център на EFSA, която ще се проведе на 25-ти октомври 2019 г. в Гранд хотел София, гр. София, под мотото „Климатичните промени – глобална заплаха за хранителната верига“.

Откриването на Конференцията ще се състои на 25-ти октомври 2019 г. от 09.00 ч. в зала “Триадица“ на Гранд хотел София, адрес: ул. Гурко 1, София 1000.

Информация за програмата на Конференцията ще Ви бъде изпратена допълнително.

Регистрацията за участие ще се извършва он-лайн на електронната страница на Българския контактен център на EFSA, на следния електронен адрес: Регистрация, в срок до 6-ти септември 2019 г.

Моля при регистрацията да отбележите формата на Вашето участие: (1) представяне на доклад; (2) представяне на постер или (3) участие като слушател.

Такса ЗА УЧАСТИЕ:

Конференцията е без такса за участие.

Участниците в Конференцията се командироват за сметка на изпращащата организация.

Научни направления на конференцията:

НАПРАВЛЕНИЕ 1: „Промените в климата и тяхното въздействие върху здравето на човека“

НАПРАВЛЕНИЕ 2: „Промените в климата и тяхното въздействие върху здравето на животните“

НАПРАВЛЕНИЕ 3: „Промените в климата и тяхното въздействие върху безопасността на храните“

Продължителността на всеки доклад (презентация) не трябва да надхвърля 20 минути. След всеки доклад е предвидена дискусия в рамките на 10 минути.

При наличие на подадени заявки за представяне на доклади, надвишаващи максимално допустимия брой, съобразно времевата рамка на конференцията, в програмата на конференцията ще бъдат включени с предимство доклади, чиито заявки са подадени с по-ранна дата.

Архив