26-10-2020

 

Програма/Programme

 

 Презентации

1. Основни аспекти в работата на Центъра за оценка на риска по хранителната верига през 2020 г. в условията на Covid-19, проф. Георги Георгиев, Център за оценка на риска по хранителната верига 
2. Кризата с корона вирус – икономически аспекти, Румен Гълъбинов  
3. Covid-19: невъзможно вчера, възможност днес?, доц. д-р Любомира Николаева-Гломб, Национален център по заразни и паразитни болести 
4. Дейности и отговорности на БАБХ в условията на пандемията Covid-19, проф. Паскал Желязков, Българска агенция по безопасност на храните 
5. Как да създадем ваксина срещу SARS-CoV-2, доц. Андрей Чорбанов, Институт по микробиология „Стефан Ангелов“, Българска Академия на Науките 
6. Наука и изследвания по време на кризата Covid-19, Стефан Бронзваер, Европейски орган по безопасност на храните (ЕОБХ) 
7. Актуални възможности по ,,ХОРИЗОНТ 2020‘‘ през 2020 г., Златина Карова, Министерството на образованието и науката (МОН) 
8. Оценка на биологичния риск в хранителната верига при условията на пандемия от Covid-19, проф. Йордан Гогов, Гергана Крумова-Вълчева, Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт 
9. Промяната в законодателството, относно генно модифицираните организми, с цел ускоряване на регистрацията на нови ваксини срещу Covid-19 (Регламент (ЕС) 2020/1043), проф. Цвета Георгиева, Национален център по обществено здраве и анализи 
10. Безотпадни технологии в месната индустрия, критерии за качество и безопасност при оползотворяване странични животински продукти като протеинен източник, Иван Генчев, Тодор Стоянчев, МЗХГ, Тракийски Университет 
11. Иницииране на in vitro култура от медицинският вид Mentha piperita L, Станислава Статева, Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово 
12. Управление на отпадъците и отпадното стопанство в условията на Covid-19, доц. Ботьо Захаринов, Нов Български Университет 

Архив