19-01-2018

Информация от ЕФСА относно възможността за участие като наблюдател в откритото пленарно заседание на панела по растително здраве на ЕФСА, което ще се проведе в Парма, Италия на 31.01—01.02.2018г.

 Крайният срок за регистрация като наблюдател е 15.01.2018г.

Крайният срок за регистрация за наблюдение онлайн е 23.01.2018г.

 

Допълнителна информация за заседанието, както и дневният му ред, могат да бъдат открити на електронната страница на ЕФСА - https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/180131.

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив