03-05-2018

Информация от EFSA  относно публикувано електронно издание на тема : „Как пестицидите са регулирани в ЕС – ЕФСА и оценката на активни вещества“, достъпно на сления линк - https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Pesticides-ebook-180424.pdf.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив