10-08-2020

EFSA публикува обществена консултация по проекта на изявление на панела за "Препарати за растителна защита и техните остатъци" на EFSA, относно оценка на риска за околната среда от експозиция на преходни метали, използвани като активни вещества в продуктите за растителна защита.

Крайният срок за представяне на писмени коментари е 21 септември 2020 г.

  Повече информация, както и електронен формуляр за изпращане на коментари са достъпни на уебсайта на EFSA, на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-draft-statement-ppr-panel-framework-conducting

  Максималният размер на файла, който можете да изпратите е 1Mb, в противен случай можете да се свържете с PRAS.secretariat@efsa.europa.eu.

 Моля, обърнете внимание, че Вашите коментари няма да бъдат разглеждани, ако:

  • се представят след крайната дата на консултацията;
  • са представени под каквато и да е форма, различна от предвидената в инструкциите и електронния формуляр;
  • не са свързани със съдържанието на документа;
  • съдържат оплаквания срещу институции, лични обвинения и др.;
  • са свързани с аспекти на политика или управление на риска, които са извън обхвата на дейността на EFSA.

EFSA ще оцени всички коментари, които са представени в съответствие с изброените критерии. 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив