26-02-2024

На 16 февруари EFSA стартира обществена консултация по проект на становище относно допустимия горен праг на прием на желязо.

Коментари могат да се предоставят на следния електронен адрес:

https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0lTk000000Af57/pc0835

Крайният срок е 1 април 2024 г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив