27-01-2022

Федералния институт за оценка на риска (BfR) на Германия отправя покана към заинтересовани страни и експерти в областта на безопасността на храните и хигиената на храните за участие в научен форум „Световно кафене“ (World Café) на тема „Възможности и ограничения на сценариите за политическа комуникация в областта на безопасността на храните и хигиената на храните“, което ще се проведено в Барселона на 27 април 2022 г.

Световното кафене се провежда като част от европейския проект „SafeConsumE“, чиято основна цел е намаляване на здравната тежест от заболявания, причинени от храни чрез ефективни и удобни инструменти и продукти, насочени към потребителя, информационни стратегии, образование и политика за безопасност на храните, адаптирана към най-новите научни открития. В проекта участват 32 различни партньори от 14 държави. Повече за проекта можете да намерите на следната уебстраница: https://safeconsume.eu/.

Можете да се регистрирате за участие в World Café като изпратите имейл с вашите контакти на 22@bfr.bund.de до 11 март 2022 г. Събитието е без такса участие като на участниците се покриват пътните разходи.

Допълнително информация можете да намерите в следните файлове – покана с програма и рекламна брошура.

-----

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив