21-01-2019

Информация за публикуван от EFSA технически доклад за публикуване на данни от координирани програми за мониторинг на ЕС.

 В него са описани подходите на EFSA за споделяне на данни в следните области на дейност: консумация на храни; химически замърсители и добавки в храните; огнища на болести, хранителни токсикоинфекции и антимикробна резистентност.

 Докладът е достъпен на следния линк - http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1544.  

Повече информация можете да намерите на електронната страница на EFSA - http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/190117 , както и в платформата на EFSA за споделяне на информация Knowledge Junction - https://zenodo.org/communities/efsa-kj/?page=1&size=20

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив