27-08-2019

Можете да се регистрирате за участие, като наблюдатели, в срок до 13-ти септември 2019 г.,  на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/101st-plenary-meeting-panel-plant-protection-products-and

Дневен ред на събитието и допълнителна информация можете да намерите на електронната страница на EFSA, на посочения по-горе линк.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III 136
1618, 
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив