16-05-2024

16-та научна конференция на Българския контактен център на ЕОБХ към Център за оценка на риска по хранителната верига, МЗХ „Наука. Отговорност. Безопасност.“

На 16 май 2024 г. се проведе 16-та Научна конференция „Наука. Отговорност. Безопасност.“. Събитието се проведе в Гранд хотел София от 09.00 до 17.30 ч. и бе организирано от българската контактна точка на ЕОБХ, разположена в Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

Конференцията беше открита в 09:30 часа с приветствие от доц. Деян Стратев, заместник-министър на земеделието и храните, който отбеляза:

„Като бивш стипендиант на ЕОБХ и минал обучение там по оценка на риска по агрохранителната верига в продължение на една година, освен всички знания, които придобих, не мога да забравя един интересен факт. Още на първата лекция един от лекторите ни каза: „Уважаеми колеги, имайте предвид, че оценката на риска е такава материя, която се познава добре от не повече от 10% от колегите, които работят в областта на храните”. Това го казвам, за да подчертая каква и колко важна е ролята на научния работник в сферата на безопасността на храните по цялата агрохранителна верига - От фермата до масата.“

Доц. Стратев допълни още, че отговорността да повишим доверието на потребителите в системата за безопасност на храните на ЕС е на всички научни представители в сферата, и подчерта, че ролята на контактната точка на ЕОБХ в България е изключително важна и полезна в процеса на комуникация и разпространение на научната информация на Европейско и международно ниво, както и при работа в мрежи, чрез научните мрежи на ЕОБХ и мрежата от научни организации по чл. 36 от Регламент 178/2002, така и при подпомагане на научното сътрудничество чрез различни инициативи, част от които е и днешната конференция.

Официални гости на събитието бяха още зам. изпълнителните директори на БАБХ – проф. Оля Караджова и д-р Валентин Атанасов и високо уважавания от всички проф. д-р Иван Божков. Д-р Дражен Кнежевич и д-р Бригита Хенгл бяха специални гости от Центъра за по безопасност на храните към Хърватската агенция по земеделие и храни. Д-р Франческа Бладинели от ЕОБХ участва онлайн като представи актуална информация относно ваксинацията срещу заболяването Инфлуенца по птиците Поздравителен адрес към участниците в конференцията бе отправен от министъра на здравеопазването д-р Галя Кондева.

Основната цел на събитието беше да се обсъдят последните актуални научни постижения в областта на безопасността на хранителната верига и общественото здраве. В рамките на конференцията бяха представени лекции, свързани с Концепцията „ЕДНО ЗДРАВЕ“ за справяне с антимикробната резистентност, ЕДНО ЗДРАВЕ: подхода на Хърватия, ЕДНО ЗДРАВЕ: Оценка на серопозитивността и проучване на професионалния риск от разпространение на Coxiella burnetii и вируса на хепатит Е сред ветеринарни лекари на свободна практик, „Професионална“ защита на животните – разпознават ли ветеринарните лекари случаите на жестокост сред своите пациенти? И др. Разгледаха се ключовите становища на ЕОБХ относно ваксинацията за превенция и контрол на високопатогенна инфлуенца по птиците, както и други интересни тематики в областта на безопасността на храните и здравето на животните и растенията. По време на събитието беше предвидена и постерна сесия.

Директорът на Центъра за оценка на риска по хранителната верига представи основните аспекти от дейността му, като акцентира на последната разработка на Центъра за споделяне на научна информация – електронното списание на ЦОРХВ One health Journal - https://www.onehealthjournal.eu/.

 

Информация за програмата на конференцията и изнесените презентации може да намерите  ТУК / Programme and presentations

Информация за представените постери може да намерите ТУК / POSTER SESSION

Снимки от проведеното събитие може да намерите ТУК/ Photos

Информация за ключовите лектори може да получите ТУК / Key lecturers

Допълнителни изисквания за оформление на пълните доклади  може да намерите ТУК /Additional requirements for layout of full texts

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив