17-06-2019

EFSA публикува научно становище на тема: Scientific Opinion, Re-evaluation of phosphoric acid–phosphates – di-, tri- and polyphosphates (E 338–341, E 343, E 450–452) as food additives and the safety of proposed extension of use.

 Пълния текст можете да прочетете в периодичното издание на EFSA (EFSA Journal), на следния линк  - https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/5674

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив