22-10-2020

 

БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР НА EFSA КЪМ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА

Ви кани да вземете участие в

13-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Наука в условията на COVID-19“

22 октомври 2020 г.
виртуално събитие в електронна среда

Програма/Programme

Ключови лектори / Key lecturers

Покана за участие /Invitation letter

Допълнителни изисквания за форматиране / Additional requirements for layout


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,


Във време на изпитания, породени от световната пандемия от COVID-19, имаме удоволствието да поканим Вас и Ваши колеги за участие в 13-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Българския контактен център на EFSA под мотото „Наука в условията на COVID-19“, която ще се проведе на 22-ри октомври 2020 г., от 09.00 ч. до 17.00 ч., виртуално в платформата Webex.
Информация за програмата на Конференцията ще бъде публикувана допълнително на уебсайта на Българския контактен център на EFSA.

Регистрацията за участие ще се извършва он-лайн на електронната страница на Българския контактен център на EFSA, в срок до12:00 ч. на 12-ти октомври 2020 г., тук: Регистрация/Register
Моля при регистрацията да отбележите формата на Вашето участие: (1) представяне на доклад; (2) участие като слушател.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:
Конференцията е без такса за участие.


Работни езици на събитието ще бъдат български и английски. Няма да има осигурен превод.
НАУЧНОТО НАПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ОБХВАЩА РАЗВИТИЕТО НА НАУЧНИТЕ ЗНАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА, ЖИВОТНИТЕ И РАСТЕНИЯТА, И БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ, В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА COVID-19.
Продължителността на всеки доклад (презентация) не трябва да надхвърля 20 минути. След всеки доклад е предвидена дискусия в рамките на 10 минути.


При наличие на подадени заявки за представяне на доклади, надвишаващи максимално допустимия брой, съобразно времевата рамка на конференцията, в програмата ще бъдат включени доклади, одобрени от Научния съвет на конференцията.

Архив