28-10-2021

 

БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР НА EFSA КЪМ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА

Ви кани да вземете участие в

14-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ,,Устойчива наука за безопасна храна‘‘

27 октомври 2021 г.

Виртуално събитие

 Покана за участие 

 Програма

ПОСТЕРНА СЕСИЯ

 Ключови лектори 

Допълнителни изисквания за форматиране                         

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с допълнително въведените противоепидемични мерки по отношение на COVID – 19 (със Заповед РД-01-748/02.09.2021 на министъра на здравеопазването), в сила до 31.10.2021 г. Ви информираме, че планираната 14-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Българския контактен център на EFSA под мотото „Устойчива наука за безопасна храна“, ще се проведе на 27-ми октомври 2021 г. от 9.00 ч. до 17.00 ч., изцяло в онлайн формат, в платформата Webex.

Благодарим на тези от Вас, които се регистрираха за участие през електронната платформа, тук: https://focalpointbg.com/?event=9.

 За участниците, регистрирани в присъствена форма, Вашата регистрация остава валидна за онлайн участие! Допълнително ще Ви изпратим линк за достъп, в деня преди събитието.

Моля тези от Вас, които са се регистрирали за участие с постер, да ни го изпратят в GPEG или PDF формат, за представяне по време на конференцията на следната електронна поща EFSAfocalpoint@mzh.government.bg в срок до 15-ти октомври 2021 г. Моля в е-мейла с приложения електронен постер да потвърдите Вашето съгласие за предварителното му публикуване преди конференцията на уебсайта на  Българския контактен център - https://focalpointbg.com/.

В допълнение, бихме искали да Ви информираме, че срокът за регистрация, за участие в конференцията, в онлайн формат, е удължен до 24-ти септември 2021 г., на следния линк: https://focalpointbg.com/?event=9

Програмата на конференцията ще бъде публикувана допълнително на уебсайта на  Българския контактен център, тук: EFSA - България (focalpointbg.com).

Такса ЗА УЧАСТИЕ:

 Конференцията е без такса за участие.

Работни езици на събитието ще бъдат български и английски. Няма да има осигурен превод.

Научни направления на конференцията:

  • Безопасност на храните – наука, иновации и дигитални технологии
  • Здравеопазване на животните – рискове, възможности и научни предизвикателства
  • Здраве на растенията – наука, бизнес и потребители

 Очакваме Ви!

BULGARIAN FOCAL POINT OF EFSA WITHIN RISK ASSESSMENT CENTER ON FOOD CHAIN

Would like to invite you at

14th Scientific Conference of the Bulgarian Focal Point of EFSA under the motto „Sustainable science for safety food”,

27th October 2021,

Virtual event

 Invitation letter

Programme

POSTER SESSION

Key lecturers

   Additional requirements for layout

DEAR SIR / MADAME,

DEAR COLLEAGUES,

With regard to the additional epidemiological measures related to COVID – 19, imposed with an Order of the Minister of Health of Bulgaria (No РД-01-748/02.09.2021), we would like to inform you that the upcoming 14th Scientific Conference of the Bulgarian Focal Point of EFSA under the motto „Sustainable science for safety food”, will be held on 27th October 2021, from 09:00 h till 17:00h, only as a virtual event, in Webex.

We would like to thanks all registered participants through the online platform, here: https://focalpointbg.com/?event=9.

For all participants registered as physical attendance, your registration will be valid for online participation! An access link will be sent to you few days before the event.

For all participants registered for the poster session, please provide us with a digital copy of your poster, in GPEG or PDF format until 15th of October 2021 at the latest, in order to be presented during the conference. In addition, please indicate your consent for preliminary upload of your poster on the Bulgarian Focal point website - https://focalpointbg.com/ , before the event.

Lastly, we would like to inform you that the deadline for registration for the online event is extended until 24th of September 2021, here: https://focalpointbg.com/?event=9

The Program of the Conference will be published additionally at the Bulgarian focal point website - EFSA - България (focalpointbg.com).

PARTICIPATION FEE:

The participation in the Conference is free of charge.

The languages during the event will be Bulgarian and English. No interoperation will be provided

SCIENTIFIC SECTIONS OF THE CONFERENCE:

  • Section 1: „Food safety – science, innovation and digital technologies “
  • Section 2: „Animal health – risks, opportunities and scientific challenges “
  • Section 3: „Plant health – science, business and consumers “

  

We are looking forward to meeting you!

Bulgarian Focalpoint of EFSA

 

 Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив