27-03-2017

Обявления за конкурси по Закона за държавния служител :

 

Обявление за конкурсза длъжност главен експерт в отдел „Обучение и проекти“ на дирекция „Комуникация на риска, обучение и контактен център“ при Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ)

______________________________________________________________________

Извлечение от протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурсна процедура за длъжността “Младши експерт” в отдел „Здраве и репродукция на животните“ на дирекция „Оценка на риска по хранителната верига“ (ОРХВ)

 

Извлечение от протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурсна процедура за длъжността “Главен експерт” в отдел „Физикохимични показатели, остатъци и токсикология“ в дирекция „Продукти за растителна защита, активни вещества, антидоти и синергисти“

 

Извлечение от протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурсна процедура за длъжността “Главен експерт” в отдел „Обучение и проекти“ на дирекция „Комуникация на риска, обучение и контактен център“ (КРОКЦ)

Извлечение от Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за заемане на длъжност "Главен експерт" в отдел „Обучение и проекти“ на дирекция КРОКЦ, ЦОРХВ

Архив