19-05-2023

На 18 май 2023 г. се проведе 15-та Научна конференция „Обединени от науката“. Събитието се състоя в Гранд хотел София от 09.00 до 18.00 ч. и е организирано от българската контактна точка на ЕОБХ, разположена в Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

В рамките на конференцията бяха представени лекции, свързани с прилагането на изкуствения интелект в оценката на рисковете по хранителната верига, цифровизацията на санитарния и фитосанитарен сектор в ЕС, както и други интересни тематики в областта на безопасността на храните, и здравето на животните и растенията. По време на събитието имаше предвидена и постерна сесия, представяща  достигнатите научни постижения в областта на агрохранителната верига през последната година.

Тази година събитието е в памет на проф. Георги Георгиев, директор на Центъра в периода 2018-2022г.

Официални гости на събитието бяха: зам.-министърът на земеделието доц. д-р Крум Неделков, изпълнителният директор на БАБХ д-р Иван Шиков, зам.-изпълнителните директори на БАБХ – проф. Оля Караджова и д-р Антонио Радоев и високо уважавания от всички проф. д-р Иван Божков. Поздравителни адреси към участниците в конференцията отправиха лично доц. Неделков и доц. д-р Танджу Мехмедов (зам.-декан на Факултет „Ветеринарна медицина“, София).

Сложността на хранителните системи изисква цялостен и координиран подход във всички направления, базиран на научни изследвания. Това заяви заместник-министърът на земеделието доц. Крум Неделков при откриването на 15-та научна конференция, организирана от българския контактен център на Европейския орган за безопасност на храните.

Доц. Неделков отбеляза също, че научно-изследователската дейност и иновациите за развитие на продоволствените системи са тясно свързани с новите тенденции в съвременната земеделска практика.

Със ставане на крака и едноминутно мълчание беше почетена една година от загубата на проф. д-р Георги Георгиев, директор на Център за оценка на риска по хранителната верига в периода 2018-2022В своето встъпително слово, настоящият директор на Центъра за оценка на риска по хранителната верига – д-р Койчо Коев приветства участниците и развълнувано отбеляза: „Проф. Георгиев и неговия житейски, професионален и обществен път ще останат емблема и пример за онези, които имат щастието да го познават. Аз отказвам да говоря за проф. Георгиев в минало време, защото тези обикновени измерители на човешкия живот, като времето, нямат място, когато говорим за незаменими хора, които винаги ще бъдат сред нас. “

Новината, която оповести д-р Коев е, че предстои издаването на първи брой на научното списание „One Health Journal“, разработено от ЦОРХВ, чиято цел е да бъде платформа за публикуване на национални и международни научни статии и доклади в областта на здравеопазването на животните и растенията, общественото здраве и екологията.

В рамките на конференцията бяха представени и две информационни кампании на ЕОБХ, които ще се проведат в България през 2023 г., както следва:

  • „ЕС избира безопасни храни“ (#EUChooseSafeFood) – една инициатива, насочена  към  настоящи и бъдещи родители между 25 и 45 годишна възраст, които да бъдат информирани, че системата за безопасност на храните в ЕС се основава на науката. Кампанията ще протече в България през периода май – септември 2023 г. чрез информационни материали, изготвени от ЕОБХ, и популяризирани чрез различни медии, събития и платформи.
  • „Да спрем африканската чума по свинете“ (#StopASF) се провежда също за четвърта година в България и има за цел да повиши осведомеността на свиневъдите, ветеринарните лекари и ловците, като предостави общи познания за АЧС, които могат да бъдат споделени от националните, регионалните и местните организации на практикуващите ветеринарни лекари. Кампанията има за цел също така да ускори времето за съобщаване за заболяването и да допринесе за предотвратяване на разпространението на болестта.

 

Информация за програмата на конференцията и изнесените презентации може да намерите  ТУК / Programme and presentations

Информация за представените постери може да намерите ТУК / POSTER SESSION

Снимки от проведеното събитие може да намерите ТУК/ Photos

Сборник  научни доклади от 15-та Научна конференция „Обединени от науката“ може да намерите ТУК / E-book

Информация за ключовите лектори може да получите ТУК / Key lecturers

Допълнителни изисквания за оформление на пълните доклади  може да намерите ТУК /Additional requirements for layout of full texts

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив